الهی اگر می آزمایی،توان تحمل وصبر مرا زیاد کن اگرمی بخشایی، ظرفیتم را افزایش ده اگرمیرهانی.حتی لحظه ای مرا به حال خود رها مکن نیاز نیازمندان را تنها تو پاسخگویی که بی نیاز از هر نیازی سعادت دنیا و آخرت را نصیب ما و عزیزانمان بگردان

الهی اگر می آزمایی،توان تحمل وصبر مرا زیاد کن اگرمی بخشایی، ظرفیتم را افزایش ده اگرمیرهانی.حتی لحظه ای مرا به حال خود رها مکن نیاز نیازمندان را تنها تو پاسخگویی که بی نیاز از هر نیازی سعادت دنیا و آخرت را نصیب ما و عزیزانمان بگردان

نویسنده:Zhuanتاریخ:۳ مهر ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:747

View on Instagram http://ift.tt/2xHJflT
برچسب ها: ,,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید