بلاتکلیفی و منتظر بودن خیلی بده بخصوص وقتی منتظری نمرات امتحان اعلام شه ؛) @adriancmurray @adriancmurray