همین حالا به دوستی که با هم کدورت دارین پیام بده و رفاقت رو از سر بگیر @sepideh_rashidi @sepideh_rashidi @sepideh_rashidi