April 29, 2018 at 09:09PM

April 29, 2018 at 09:09PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۹ اردیبهشت ۱۳۹۷دیدگاه:بدون نظربازدید:367

@zhuanchannel
سی ویژگی یک شهروند مسئولیت شناس

۱- آینده خود را تابع تلاش خودش میداند
۲- حداقل یک متر با فاصله از شخصی که در حال استفاده از خودپرداز بانک است، می ایستد
۳- از کسانی که برای مدیریت کشور انتخاب کرده
در برابر قدرت و اختیاراتی که دارند، مسئولیت مطالبه میکند

۴- راستگوست
۵- مانع رشد دیگران نمیشود: بلکه با آنها رقابت میکند
۶- حداقل یک ساعت در روز کتاب میخواند

۷- از شخصی که زیاد دروغ میگوید، فاصله می گیرد
۸- در انجام کارها، از توان عقلی خود، چندین برابرِ هوش خود بهره میگیرد
۹- به دلایل حقوقی، به شدت مراقب سخنان خود است

۱۰- تا از قضاوتی مطمئن نباشد، مطرح نمیکند
۱۱- منتظر نمینشیند تا دیگران، گره های زندگی او را باز کنند
۱۲- رعایت حقوق مردم در جامعه را وظیفه خود میداند

۱۳- هر کاری را با مشورتهای تخصصی انجام میدهد
۱۴- وقتی قرار است ساعت ۸ جایی باشد، ساعت ۷:۵۰ دقیقه دَمِ دَر ایستاده است

۱۵- در قدرت و سِمَت بیش از ۸ سال نمیماند زیرا ۸ سال برای نوآوری حداکثری، کافی است

۱۶- حتی سه نصف شب و بدون آنکه دوربینی باشد، پشت چراغ قرمز می ایستد
۱۷- بسیار سفر میکند تا بیاموزد

۱۸- وقتی از یک خیابان فرعی به اصلی میرسد، اتومبیل خود را متوقف میکند و پس از ایمنی کامل، حرکت می ­کند

۱۹- آنقدر Search می­کند تا Fact را ازPropaganda تفکیک کند
۲۰- کوله پشتی خود را در اتوبوس و مترو در دست می ­گیرد تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند

۲۱- به دیگران القاب منتسب نمیکند
۲۲- از شخصی که با رانت ثروتمند شده است، فاصله میگیرد

۲۳- زندگی خود را مانند لوگوی المپیک در پنج دایره متداخل طراحی می­ کند: رشد فردی، توجه به خانواده، حرفه، افزایش سطح دانش تخصصی و خدمات مدنی

۲۴- فقط یک شغل دارد و وظایف آن را به بهترین نحو انجام میدهد
۲۵- بسیار میگوید: من نمیدانم یا این موضوع را به درستی نمیفهمم

۲۶- آنقدر حوصله به خرج میدهد تا موضوعی را دقیق بفهمد بعد واکنش نشان دهد
۲۷- دفترچه کوچکی دارد که صفحه اول آن نوشته شده:
ضعفهای من و روشهای اصلاح

۲۸- خمیرمایه ذهنی او این گونه شکل گرفته: ۲۰ درصد اظهارنظر کردن و ۸۰ درصد سئوال کردن

۲۹- برای جلب اعتماد دیگران، سیگنالهای متناقض نمیفرستد
۳۰- آنقدر از خود شناخت دارد که میتواند۵۰ صفحه در مورد افکار و روحیات خودش بنویسد.

"دکتر محمود سریع القلم"
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید