August 15, 2018 at 11:11PM

August 15, 2018 at 11:11PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۴ مرداد ۱۳۹۷دیدگاه:بدون نظربازدید:483

@zhuanchannel
۲۴ ساعت عمر بیشتر

اسكندر مقدونی به روايت تاريخ، فرد بسيار جاه طلب و جهان گشایی بود
كه در ۳۳ سالگی درگذشت.
روزی كه مرگ وی فرا رسيد، آرزو داشت كه فقط یک روز ديگر زنده
بماند تا بتواند مادرش را ببيند.
او نيازمند ۲۴ ساعت زمان بود تا بتواند فاصله ای را كه سفر، ميان او و
مادرش ايجاد كرده بود از بين ببرد و به نزد او بازگردد.

به ويژه اينكه به مادرش قول داده بود هنگامی كه تمام دنيا را تصرف كرد،
به پيش او بازگردد و همه جهان را به او هديه كند.

بنابراين، اسكندر از پزشكان خواست تا ۲۴ ساعت مهلت برای او فراهم
كنند و مرگش را به تأخير بيندازند.

پزشكان به وی پاسخ دادند كه بيش از چند دقيقه به پايان عمر او باقی نمانده
است و آنها نمی توانند كاری برايش انجام دهند.
اسكندر گفت من حاضرم نيمی از تمام پادشاهی خود را يعنی نیمی از دنيا
را در ازای فقط ۲۴ ساعت بدهم.

آنها گفتند اگر همه دنيا را هم به ما بدهيد، نمی توانيم كاری برايتان انجام
دهيم، اين كار غير ممكن است.

آن لحظه بود که اسکندر، بيهوده بودن تمامی کوشش ‌هايش را به‌ طور
عميق درک کرد.

او با تمام دارایی ‌اش که کل دنيا بود، نتوانست حتی ۲۴ ساعت را بخرد.
۳۳ سال از عمرش را به هدر داده بود، برای تصاحب چيزی که با آن حتی
قادر به خريد ۲۴ ساعت هم نبود.

متوجه شد که به ‌خاطر اين دنيای واهی، بايد با نااميدی و محروميت کامل،
جهان را ترک کند.

زندگی به روايت بودا، صفحه ۸۶

پ.ن:حالا هی بعضیا بچاپن و بدزدن آخرش همینه که خوندین.
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید