August 2, 2017 at 09:42PM

August 2, 2017 at 09:42PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۱ مرداد ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:479

@zhuanchannel

روزی یک نفر داشت سخنراني مي کرد که : هرکس چند زن داشته باشد به همان تعداد چراغ در بهشت برايش روشن مي شود. ناگهان در ميان جمعيت ، زن خود را ديد. هول کرد و گفت : البته هرگز نشه فراموش لامپ اضافي خاموش.
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید