December 4, 2017 at 01:07PM

December 4, 2017 at 01:07PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۳ آذر ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:427

@zhuanchannel
کودکان برای كامل كردن زندگی ما به دنیا نيامده اند.

آنها براي جبران نقصها و برآوردن آرزوهای ما نيامده اند.

آنها برای اينكه ما را به بزرگی و شهرت و افتخار برسانند، نيامده اند.

آنها انسانهایی مستقل از ما هستند که از قضا، قرار است مدتی زندگيشان را در كنار ما و با ما بگذرانند.
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید