February 14, 2018 at 09:19PM

February 14, 2018 at 09:19PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۵ بهمن ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:349

@zhuanchannel

اصلا به فکر این نباشید که بیشعورهای "تمام عیار" یک روز تحلیل بروند، پیر
شوند و خود خلع سلاح شوند.

آن‌ها بنیه و استقامت وحشتناکی دارند.
سردرد یا زخم معده نمی گیرند بلکه خودشان باعث این امراض در ما می‌شوند.

به نظر می رسد که روئین تنند.
آدم هایی که درباره شان گفته می شود:
" خدا آنها را نمی‌خواهد و شیطان هم می ترسد که زیاد بهشان نزدیک شود"

و بنابراین ما از بخت بد گیر این بیشعورهای تمام عیار افتاده ایم.

بیشعوری _خاویر کرمنت
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید