February 5, 2018 at 11:59AM

February 5, 2018 at 11:59AM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۶ بهمن ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:500

@zhuanchannel
مامان کی میای خونه؟

زنان کارمند
زنان شب خوابی های سر ساعت
و صبح بیداری های با استرس

زنان ترافیک های اول صبح
زنان مرخصی های ساعتی
زنان ناهار های هول هولکی

زنان چرت های ده دقیقه ای
زنان عصرهای شلوغ
زنان تاکسی، مترو، اتوبوس

زنان خریدهای سوپری
زنان شام های حاضری
زنان خسته روی مبل راحتی

زنان فرزند، زنان همسر، زنان مادر
زنان مادرانگی های به تعویق افتاده
زنان شیفت شب

زنان بیداری های از روی اجبار
زنان عاشق
زنان رویاهای خیس زیر بالش

زنان خواب های مرد محبوب
زنان مشکوک
زنان دلتنگ
زنان دلتنگ
زنان دلتنگ

#پریسا_زابلی_پور
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید