February 7, 2017 at 08:48PM

February 7, 2017 at 08:48PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۹ بهمن ۱۳۹۵دیدگاه:بدون نظربازدید:617

@zhuanchannel
ما یاد گرفته ایم که از خدا بترسیم
یاد گرفته ایم که از هر چیزی بترسی
کل زندگی ما سرشار از ترس و اضطراب و بزدلی است،
ترس از
دوزخ، ترس از عذاب، ترس از خدا…مى آموزيم
كه
ما خوب و شریفیم چون می ترسیم !
اما واقعا فضیلتی كه اینگونه
تنها بر ترس استوار است؛ ارزش محسوب ميشود؟
بچه ها را از خدا نترسانید…
چون انسانها اگر از چیزی بترسند
نمی توانند آن را دوست داشته باشند..
از دوری خدا باید بترسیم
نه از خود خدا
اوشو
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید