January 16, 2017 at 09:44AM

January 16, 2017 at 09:44AM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۷ دی ۱۳۹۵دیدگاه:بدون نظربازدید:907

@zhuanchannel
پیرمردی
که فقط ٨ تار مو روی سرش داشت،
به آرایشگاه رفت،

آرایشگر با عصبانیت پرسید:
"موهایتان را کوتاه کنم یا بشمارم؟
پیرمرد لبخند زد و گفت"رنگشان کن"

زندگی یعنی لذت بردن از هرآنچه داری
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید