January 16, 2019 at 04:00PM

January 16, 2019 at 04:00PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۶ دی ۱۳۹۷دیدگاه:بدون نظربازدید:268

@zhuanchannel
نسبت قد و وزن ایده آل درافراد:

آقایان
قد : ۱۵۷ سانتيمتر وزن : بين ۵۶ تا ۶۰ كيلوگرم
قد : ۱۶۰ سانتيمتر وزن : بين ۵۷ تا ۶۱ كيلوگرم
قد : ۱۶۲٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۵۹ تا ۶۲ كيلوگرم
قد : ۱۶۵ سانتيمتر وزن : بين ۶۱ تا ۶۵ كيلوگرم
قد : ۱۶۷٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۶۲ تا ۶۷ كيلوگرم
قد : ۱۷۰ سانتيمتر وزن : بين ۶۴ تا ۶۹ كيلوگرم
قد : ۱۷۲٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۶۶ تا ۷۱ كيلوگرم
قد : ۱۷۵ سانتيمتر وزن : بين ۶۸ تا ۷۳ کیلوگرم
قد : ۱۷۷٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۷۰ تا ۷۵ كيلوگرم
قد : ۱۸۰ سانتيمتر وزن : بين ۷۱ تا ۷۷ كيلوگرم
قد : ۱۸۳ سانتيمتر وزن : بين ۷۳ تا ۷۹ كيلوگرم
قد : ۱۸۵٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۷۶ تا ۸۱ كيلوگرم
قد : ۱۸۸ سانتيمتر وزن : بين ۷۸ تا ۸۳ كيلوگرم
قد : ۱۹۰ سانتيمتر وزن : بين ۸۱ تا ۸۵كيلوگرم

خانمها
قد : ۱۵۰ سانتيمتر وزن : بين ۵۰ تا ۵۳٫۵ كيلوگرم
قد : ۱۵۲٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۵۱ تا ۵۴٫۵ كيلوگرم
قد : ۱۵۵ سانتيمتر وزن : بين ۵۲ تا ۵۵ كيلوگرم
قد : ۱۵۷٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۵۳ تا ۵۷ كيلوگرم
قد : ۱۶۰ سانتيمتر وزن : بين ۵۵ تا ۵۸ كيلوگرم
قد : ۱۶۲٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۵۷ تا ۶۰ كيلوگرم
قد : ۱۶۵ سانتيمتر وزن : بين ۵۸ تا ۶۲ كيلوگرم
قد : ۱۶۷٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۶۰ تا ۶۴ كيلوگرم
قد : ۱۷۰ سانتيمتر وزن : بين ۶۲ تا ۶۶ كيلوگرم
قد : ۱۷۲٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۶۳ تا ۶۶ كيلوگرم
قد : ۱۷۵ سانتيمتر وزن : بين ۶۵ تا ۶۸ كيلوگرم
قد : ۱۷۷٫۵ سانتيمتر وزن : بين ۶۷ تا ۷۰ كيلوگرم
قد : ۱۸۰ سانتيمتر وزن : بين ۶۹ تا ۷۰ كيلوگرم
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید