January 24, 2018 at 02:27PM

January 24, 2018 at 02:27PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۴ بهمن ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:776

@zhuanchannel
یک قانونى داريم در روانشناسی كه هميشه ثابت است

"ما به محيطمان عادت ميكنيم"

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید
کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعیست

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید
عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید
ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید
شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعیست.

از امروز تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید
وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند
وتا لحظه ی اخر اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید