July 19, 2017 at 10:01PM

July 19, 2017 at 10:01PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۸ تیر ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:858

@zhuanchannel

_ انسانهای بزرگوار ، بیشترین کلامشان تشکّر از دیگران است .
_ انسانهای نظر بلند ، هرکاری برای هرکسی می کنند ، بازهم با شرمندگی می گویند : ببخشید که بیشتر از این از دستم بر نیامد !
_ انسانهای بامحبّت ، در نهایتٍ مهربانی ، همه را با "جانم" ، "عزیزم" ، خطاب می کنند .
_ انسانهای متواضع ، تقریباً در مقابلٍ خواستهٔ همهٔ دوستان می گویند : چشم ، سعی میکنم .

_ انسانهای دانا ، در جوابٍ بیشترٍ سوالات ، می گویند : نمی دانم .

_انسانهای دروغگو ، تقریباً حرف هیچ کس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ میگویند .
_ انسانهای نا امید ، همیشه آیهٔ یأس می خوانند .
_ انسانهای حیله گر ، معتقدند که همه مشغولٍ توطئه هستند
_ انسانهای تنگ نظر ، هرکاری برای هرکس انجام دهند ، چندین برابر می بینندش .
_ انسانهای پرتوقع ، انتظار دارند همه در مقابلٍ حرف هایشان بگویند چشم !
_ انسانهای حسود ، فکر می کنند که همه به آنها حسادت می کنند .
_ انسانهای نادان ، تقریباً در موردٍ هر چیزی می گویند: من میدانم !
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید