June 2, 2019 at 10:20PM

June 2, 2019 at 10:20PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۲ خرداد ۱۳۹۸دیدگاه:بدون نظربازدید:120

@zhuanchannel
اساساً بعضی آدم‌ها پوستِ موز صفتند
مترصد زمین زدن خلق الله

قسمی از آدم‌ها پوستِ خیار صفتند
در کنارشان جوان می‌مانی یا دست کم خیال می‌کنی جوان‌تر شده‌ای.

یک عده پوستِ پرتقال صفتند
تا کردن و معاشرت با آن‌ها قلق دارد.
تلخند؛ لکن بالقوه ظرفیت مربا شدن دارند
ایضاً حضور چشمگیر در نثارِ زرشک‌پلو.

عده‌ای دیگر پوستِ گردو صفتند
پوستِ گردوی تازه صفت! جوری سیاهت می‌کنند که تا مدت‌ها اثرش بماند.

بخشی دیگر اما شفاف و زلالند
لکن بعضاً همزمان شکننده و ظریف هم هستند
این جماعت، پوستِ سیر و پیاز صفتند.

گروهی موسومند به آدم‌های پوستِ پسته صفت
متصل نیششان تا بناگوش باز است.
جماعتی پوستِ تخمه صفتند

باید جوری از آن‌ها انتفاع ببری که کمترین تماسی بهشان پیدا نکنی و الّا شورش را در می‌آورند.
تعامل با شماری آدم‌ها ترفند و تکنیک می‌طلبد؛
این‌ها پوستِ آناناس صفتن.

گچ‌پژ _محسن رضوانی
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید