March 14, 2017 at 11:43PM

March 14, 2017 at 11:43PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۴ اسفند ۱۳۹۵دیدگاه:بدون نظربازدید:504

@zhuanchannel

گفتم: "آمین!"
پیش از آن که دعا کنم ، پیش از آن که آرزوهای رنگارنگم را رو به رویم بچینم و یکی را انتخاب کنم . همه چیز را به خودش واگذار کردم. می دانستم که بیشتر از خودم نگران من است و می داند که رویاهای من پر از کوچه های بن بست و تاریک و بی فانوس است و اگر کسی دستم را نگیرد.
چشم هایم را بستم و از ته دل گفتم: "آمین"
چرا که می دانستم یکی آن بالا مرا دوست دارد..

#نيلوفر_لارى_پور
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید