March 16, 2019 at 10:43PM

March 16, 2019 at 10:43PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۵ اسفند ۱۳۹۷دیدگاه:بدون نظربازدید:360

@zhuanchannel
سلامتی آنهایی که تنهایی امسال را تحویل صاحبش
میدهند و سال جدید را از او تحویل میگیرند

سلامتی آنهایی که سر آخرین تیک تاک های نزدیک به تحویل
سال آب دهانشان را سخت تر قورت دادند و لب هایشان را سفت
تر روی هم فشردند و چشمانشان را محکم تر بستند تا تصور
کنند هر آنچه که باید می بود و سال های سال بود که دیگر نبود

سلامتی همه ی دو نفره های عید اولی ، آنهایی که امسال
دونفری خیابان ها را قدم زدند ، دو نفری ویترین ها را مرور
کردند ، دونفری خندیدند و برای خودشان اولین هفت سین
دونفره یشان را جمع کردند .

سلامتی آنهایی که سلیقه ی خودشان را گذاشتن لب کوزه و آب
اش را خوردند و این عید را با سلیقه ی کسی خرید کردند که
درِهر اتاق پُروی را که باز میکردند او را با یک لبخند تمام
نشدنی در حال برانداز خود میدیدند

آنهایی که در تراس طبقه ی دوازدهم یک آپارتمان خیره به یک
نقطه ی نامتناهی در دورترین گوشه ی آسمان بودند

سلامتی همه ی آن اس ام اس های تبریک سال نویی که برای
تمام این سال ها پندینگ ماند و ماند و ماند.

سلامتی عکس های دو نفره ی پای هفت سین با همان لبخند
هایی که حتی یک دیوانه هم می تواند بفهمد از سر رضایت و
خوشبختی است بس

سلامتی آنهایی که مثل همه این سالهایی که گذشت با صورت
نتراشیده به استقبال سال نو میروند

سلامتی آنهایی که یک سال دیگر به تنهایی از عمرشان رفت و
رفت اما غم شان نرفت که نرفت

سلامتی آنهایی که عید زندگیشان سال های سال است که
تنهایشان گذاشته اما کسی خمِ ابرویشان را هم ندید .

سلامتی قاب عکس های وسط سفره هفت سین که دنیا خودش را
فاصله ای کرد بین ما و آنها

سلامتی دونفره هایی که این بهار میشود اولین بهار زندگیشان ،
اولین اردیبهشت ، اردیبهشتی که انگار خدا هم بعد از خلقت اش
هوس عاشقی به سرش زد …

سلامتی یکنفره هایی که یک نفر نبودند ، دنیا آنها را یک نفره
کرد .راننده تاکسی موقع حساب کردن کرایه از او پرسید یک نفری ،
بدون اینکه سرش را از سمت شیشه برگرداند گفت یک نفر
نبودم ، دنیا یک نفرم کرد .

سلامتی آنهایی که تنها هستند
از ته قلبم امیدوارم سال پیش رو بهترین سال زندگیتان باشد
#پویان_اوحدی
@PouyanOhad
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید