March 3, 2017 at 02:54PM

March 3, 2017 at 02:54PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۳ اسفند ۱۳۹۵دیدگاه:بدون نظربازدید:699

@zhuanchannel
این چند روز مغزم خوب کار نمیکرد!
حسابی به جیر جیر افتاده بود و گاهی هم برای چند دقیقه ای از کار میافتاد!
چاره ای نداشتم، بازش کردم و مشغول تمیز کردنش شدم، حسابی سیاه شده و لک و آشغال و کثافت گرفته بود!
برای شستنش چیزی بهتر از محلول فراموشی و گذشت پیدا نکردم.
این چند وقته کمی در قسمت حافظه ام ایراد پیدا کردم، بعد بازرسی دیدم که تکه ای خاطره درین قسمت چسبیده بود که با یک مسواک و فراموشی کارش را ساختم!
در قسمت علاقه ام مقدار زیادی نفرت با رنگ عشق یک طرفه چسبیده بود، که جدا کردنش هم سخت بود اما بهر نحوی که بود شستمش و برای شستنش چیزی بهتر از گذشت پیدا نکردم!
در باقی قسمتها هم اوضاع بهتر نبود،
در قسمت اراده ام کمی اعتماد به نفس از دست رفته بزرگنمایی میکرد،ناچارا با فراموشی گذشته و امید اوضاعش را بهتر کردم!
باقی قسمت ها هم به همین ترتیب شستم…
حالا اوضاع بهتر است…
#جواد_داوری
@virgooolll
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید