March 5, 2017 at 09:57PM

March 5, 2017 at 09:57PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۵ اسفند ۱۳۹۵دیدگاه:بدون نظربازدید:620

@zhuanchannel

روزی ملا نصرالدین به حمام رفته بود اتفاقا حاکم شهر هم برای استحمام آمد حاکم برای اینکه با ملا شوخی کرده باشد رو به او کرد و گفت : ملا قیمت من چقدر است؟
ملا گفت : بیست تومان.
حاکم ناراحت شد و گفت : مردک نادان اینکه تنها قیمت لنگی حمام من است.
ملا هم گفت: منظورم همین بود و الا خودت ارزش نداری!
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید