March 5, 2018 at 10:43PM

March 5, 2018 at 10:43PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۴ اسفند ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:628

@zhuanchannel
از بایزید بسطامی عارف بزرگ، پرسیدند:
این مقام ارزشمند را چگونه یافتی؟
گفت:شبی مادر از من آب خواست.
نگریستم، آب در خانه نبود.
کوزه برداشتم و به جوی رفتم که آب بیاورم…
چون باز آمدم، مادر خوابش برده بود.
پس با خویش گفتم : گر بیدارش کنم خطاکار خواهم بود

آن گاه ایستادم تا مگر بیدار شود…
هنگام بامداد، او از خواب برخاست، سر بر کرد و پرسید:چرا
ایستاده ای؟!
قصه را برایش گفتم…
او به نماز ایستاد و پس از به جای آوردن فریضه، دست به دعا
برداشت و گفت:

خدایا! چنان که این پسر را بزرگ و عزیز داشتی
اندر میان مردم نیز او را عزیز و بزرگ گردان.

از دعای مادرتون غافل نشید
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید