March 7, 2017 at 09:34PM

March 7, 2017 at 09:34PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۷ اسفند ۱۳۹۵دیدگاه:بدون نظربازدید:667

@zhuanchannel
اگر شکل ۱، ۳، ۶ یا ۷ را انتخاب کرده باشید شخصیت مصممی هستید که از مشکلات و سختی ها هیچ هراسی ندارید.

اگر حس می کنید که یکی از اشکال ۲، ۱۱، ۱۲، ۱۸ و ۱۹ به شما شباهت دارد فرد مهربانی هستید که تمام دوستانتان هنگام نیاز می توانند روی شما حساب کنند.

شکل شماره ۱۴ شما را فردی ثابت قدم تعریف می کند که می خواهید بدون مقابله با سختی ها به هدفتان برسید.

شکل شماره ۵ یعنی شما فردی خسته هستید و احساس ضعف می کنید و انرژی کمی برای زندگی دارید.

اگر شکل ۹ را انتخاب کرده اید فردی شاد و با نشاط هستید.
انتخاب شماره های ۱۳ یا ۲۱ یعنی فردی هستید که بیشتر دوست دارید با خودتان شوید. دائما مضطرب هستید و از دیگران دوری می کنید.

شکل ۸ می گوید که شما یک خیالباف واقعی هستید و دوست دارید که در دنیای خودتان باشید.

انتخاب شکل ۱۰ و ۱۵ می گوید شما فردی هستید که به راحتی خودتان را با شرایط موجود و فعلی زندگی وفق می دهید.
شماره ۱۴ شما را فردی خالی از احساس و خسته معرفی می کند. در واقع شما با یک بحران و پریشانی احساسی درونی مواجه هستید.

شکل شماره ۲۰ برای کسانی است که حس خود بینی بسیار قوی دارند. این فرد از همان ابتدا رهبر به دنیا آمده است و می خواهد تنها کسی باشد که دیگران به او گوش فرا می دهند.

اگر انتخاب شما شکل شماره ۱۶ باشد فردی هستید که از حمایت دیگران خسته شده اید. می توانید خودتان را در آغوش شکل شماره ۱۷ ببینید در این مورد خودتان را به عنوان شخصی که به او عشق ورزیده شده است تعریف کرده اید.

تست معروفِ #شخصیت_شناسی # پیپ_ویلسون
#ترجمه
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید