May 10, 2018 at 11:14AM

May 10, 2018 at 11:14AM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷دیدگاه:بدون نظربازدید:789

@zhuanchannel
روزي شيطان وسايل و ابزار كار خود را حراج كرده بود چرا كه از شغل خود خسته شده بود. ابزاري بسيار لوكس و زيبا چون شهرت، غرور، دروغ، خيانت و غيره.

در ميان تمام اين ابزار ، وسیله ای بود كه از همه كهنه تر و گرانبهاتر بود. از شيطان پرسيدند كه اين چيست كه با وجودي كه بسيار كهنه است اينقدر گرانقيمت و گرانبها است؟

شيطان گفت: «اين نااميدي، يأس و بي تفاوتي است.
زماني كه هيچ يك از ابزارم در برخورد با آدمها كارآيي نداشت و بدرد نخور به نظر رسيد، از اين ابزار استفاده مي كنم.
دليل اينكه بسيار كهنه است اين است كه براي همه انسانها مورد استفاده قرار گرفته است و دليل اينكه بسيار گران است اين است كه بسيار خوب كار مي كند و خوب جواب مي دهد.»
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید