May 17, 2017 at 06:00PM

May 17, 2017 at 06:00PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:709

@zhuanchannel
روزی از دانشمندی ریاضی دان نظرش را درباره انسانیت پرسیدند.
درجواب گفت: اگر زن یا مردی دارای اخلاق باشد ، نمره یک می دهم
اگر دارای زیبایی هم باشد یک صفر جلوی عدد یک می گذارم ۱۰
اگر پول هم داشته باشد یک صفردیگر جلوی عدد۱۰می گذارم: ۱۰۰
اگردارای اصل و نسب هم باشد یک صفر دیگر جلوی عدد ۱۰۰ می گذارم : ۱۰۰۰،

ولی اگر زمانی عدد ۱ رفت(اخلاق) رفت
چیزی به جز صفر باقی نمی ماند۰۰۰
و صفر هم به تنهایی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد.

مواظب (یک) خودمان باشیم.
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید