May 26, 2017 at 01:05PM

May 26, 2017 at 01:05PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۵ خرداد ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:456

@zhuanchannel
سربازان از پیروزی در جنگ ناامید بودند.
فرمانده به آنها گفت:
سکه را بالا می اندازم، اگر شیر شد پیروز می شویم و اگر خط شود شکست می خوریم.

سکه شیر آمد و شادی سربازان به هوا برخاست!
آنها به جنگ رفتند و بر دشمن پیروز شدند.
فردای آن روز فرمانده سکه را به آنها نشان داد، هر دو طرف سکه شیر بود!

امید ،در زندگی معجزه می کند
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید