November 7, 2018 at 10:17PM

November 7, 2018 at 10:17PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۷دیدگاه:بدون نظربازدید:238

@zhuanchannel
فردی درترافیک جلوی ما بپیچید :احمق
ما که جلوی دیگران می پیچیم :زرنگ

کسی جواب تلفن ما راندهد :بی معرفت
ما که جواب ندهیم :گرفتار

فرد بلندتر از ما :دراز
کوتاهتر از ما :کوتوله

همکار جزئی نگر :ایرادگیر و وسواسی
ما جزنگرتر باشیم: دقیق

فردی لیوان آب ما را چپه کرد :کور
پای ما به لیوان دیگری خورد :شعور ندارد لیوان را سر راه قرار داده .

دنیای قضاوت ها یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اساس نیازها و ارزش های خودمان

ارتباط بدون خشونت _مارشال روزنبرگ
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید