October 16, 2017 at 12:23PM

October 16, 2017 at 12:23PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۴ مهر ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:301

@zhuanchannel
13 اشتباه بزرگ در زندگی

۱-خوشبختی ات به قیمت بدبختی دیگران
۲-نگرانی از مسائلی که خارج از کنترل شماست و هنوز اتفاق نیفتاده

۳-عدم حذف کردن غیرممکن در زندگی
۴-ترس از ریسک کردن برای پیروزی

۵-محدود دیدن
۶-اهداف شما قربانی افکار دیگران

۷ -فکر کردن به محدودیتها قبل از اقدام به عمل
۸-باز کردن ذهن به روی هر نوع فکر

۹-باوراینکه من بد شانسم
۱۰-ندیدن عواقب و پیامدها

۱۱-در اندیشه ی گذشته ماندن

۱۲-سطحی نگری
۱۳-عبرت نگرفتن از شکست قبلی
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید