October 27, 2017 at 01:57PM

October 27, 2017 at 01:57PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۵ آبان ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:459

@zhuanchannel

در كشور انگلستان راننده ها از سمت چپ رانندگي مي كنند.
در ايام قديم پادشاه انگلستان چون شمشيرش را در دست راست نگه مي داشته، اسب خود را از سمت چپ جاده مي رانده است
تا بتواند در مقابل دشمناني كه از سمت مخا لف مي آيند واكنش مناسبي از خود نشان دهد.
هنگامي كه بعدها اتومبيل جايگزين اسب شد
اين رسم قديم هم چنان پا بر جا باقي ماند.
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید