October 3, 2017 at 02:41PM

October 3, 2017 at 02:41PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۱ مهر ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:643

@zhuanchannel
در عرض ۱۰ دقیقه به آرامش برسید!

_برای به آرامش رسیدن مثبت فکر کنید.
_برای به آرامش رسیدن ماساژ دست را فراموش نکنید.

_برای رسیدن به آرامش شکلات بخورید.
_برای رسیدن به آرامش به ستاره ها نگاه کنید.

_برای به آرامش رسیدن خنده را فراموش نکنید.
_برای به آرامش رسیدن کمی عسل را فراموش نکنید.

_برای به آرامش رسیدن آدامس بجوید.
_برای به آرامش رسیدن باغبانی کنید.
_برای به آرامش رسیدن از اخبار دوری کنید.
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید