October 7, 2018 at 09:05PM

October 7, 2018 at 09:05PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۵ مهر ۱۳۹۷دیدگاه:بدون نظربازدید:292

@zhuanchannel
در ايران ميزان يارانه ای که به انرژى اختصاص میدهند به عدد ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ تومان در ماه رسيده كه سرانه ی آن معادل ماهانه ١،٢٥٠،٠٠٠ تومان است.

اين عدد با دستمزد يك ماه يك كارگر برابرى مى كند.
اثر اين يارانه ی هنگفت در كجاى زندگى مردم ديده مى شود؟
تا كى بايد بزرگترين ضايع كننده ثروت در دنيا باشيم؟

فقط با يارانه يك ماه انرژى مى شود كمبود مدرسه و بيمارستان در كل كشور را تأمين كرد.
با يارانه پنج ماه مى توان كليه پروژه هاى عمرانى نيمه تمام كشور را به اتمام رساند.

با يارانه سه ماه مى توان شبكه سراسرى ريلى را در كل كشور گستراند و در ١٠ كلان شهر كشور شبكه مترو را كامل كرد

با يارانه يك ماه مى توان كليه راههاى اصلى كشور را ايمن و هوشمند كرد.
با يارانه دو ماه مى توان يارانه ی نقدى پنج دهك كم درامد را ٦ برابر كرد.

تا در بر اين پاشنه بچرخد فقرا فقيرتر، زيرساختها ضعيفتر و محيطزيست نابودتر مى شود.
دنبال چينى بند زدن نباشيم. چاره اساسى كنيم
#پدرام_سلطانی
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید