October 9, 2018 at 09:27PM

October 9, 2018 at 09:27PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۷ مهر ۱۳۹۷دیدگاه:بدون نظربازدید:365

@zhuanchannel
هفت روش ساده برای شاد بودن

۱- گل‌کاری يا باغبانی کنيد.
۲- پول‌های خود را خرج دلخوشی های کوچک و زياد کنيد و مدام به دنبال
آرزوهای گران و دست نيافتنی نباشيد.

۳- در يک مهارت جديد، متخصص شويد. تشخيص اينکه چه مهارتی باشد به
سليقه و توانايی خودتان بستگی دارد

۴- نگرانی هايتان درباره آينده را روی يک کاغذ بنويسيد، در يک پاکت نامه
بگذاريد و به معنای واقعی مهر و مومش کنيد

۵- اطرافتان را با افراد شاد شلوغ کنيد. گاهی در جمع خانواده تان جوک
بگوييد و شوخ طبع باشيد.

۶- مقايسه خود با ديگران را متوقف کنيد. مهم نيست که اين مقايسه در زمينه
مالی باشد يا تحصيلی یا…
۷- از هر فرصتی برای ورزش استفاده کنيد چراکه ورزش در افزايش روحيه
و اعتماد به نفس، تاثير قابل توجهی دارد.

باب پراکتور_مدرس بزرگ قوانین جذب
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید