مجله هنری ژوان

September 16, 2017 at 09:01PM

بازدید:810 دیدگاه:بدون نظر

شبهای پاییزو زمستان و زود تاریک شدن هوا و رفتن به یک گوشه خوب است. هوای سرد بعد از تماشای فیلم ها،دیوار آجری حدفاصل بیرون سالن کوچک حوزه تا سر طالقانی. به راه رفتن توی سرمای بیرون و کمی قوز کردن تا سرما بماند پشت یقه کاپشن. به تاکسی های گرمی که وسط راه سوار میشدی و باد بخاری اش حالی میداد اساسی .به دست توی جیب کردن و حرف زدن و شب در خانه محمد و امیر و این و آن ترانه گوش دادن . خوابیدن روی تشکهای پهن شده وسط اتاق و بخاری گوشه دیوار که زل میزدیم به آتش پشت شیشه اش و حال بلند نشدن از جا در صبح فردایش را نداشتیم. شب های بلند و صداهای بارش روی ناودان و کولر ، تا صبح فیلم دیدن و نوار ضبط کردن و گلچین داریوش و شاهرخ و ستار و ابی درست کردن،همه اش هم ترانه های تلخ زهرماری. مثل حال گند خوش خودمان در آن روزگار ،که زخم دلمان تعریف نشدنی بود و نمیدانستیم چه مرگمان است الان هم که میدانیم ,گره میخوریم به یک جای یک ترانه ای که وسطهایش یکی درست و درمان میخواند : اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه نفس منو بگیر… مهدی شمس

بازدید:117 دیدگاه:بدون نظر

September 16, 2017 at 07:24PM

بازدید:141 دیدگاه:بدون نظر

September 16, 2017 at 06:33PM

بازدید:730 دیدگاه:بدون نظر

September 16, 2017 at 03:22PM

بازدید:555 دیدگاه:بدون نظر

September 16, 2017 at 01:54PM

بازدید:397 دیدگاه:بدون نظر

September 16, 2017 at 01:19PM

بازدید:448 دیدگاه:بدون نظر

September 16, 2017 at 12:08PM

بازدید:129 دیدگاه:بدون نظر
صفحه 12 از 392« First...1011121314...203040...Last »