مجله هنری ژوان

December 29, 2017 at 02:36PM

بازدید:764 دیدگاه:بدون نظر

December 29, 2017 at 02:24PM

بازدید:1,197 دیدگاه:بدون نظر

December 29, 2017 at 01:37PM

بازدید:766 دیدگاه:بدون نظر

December 29, 2017 at 12:35PM

بازدید:396 دیدگاه:بدون نظر

December 29, 2017 at 12:02PM

بازدید:288 دیدگاه:بدون نظر

December 29, 2017 at 09:59AM

بازدید:490 دیدگاه:بدون نظر

December 27, 2017 at 11:45PM

بازدید:243 دیدگاه:بدون نظر

من در ابتدا خداوند را مانند یک رئیس یا یک قاضی میدانستم که دنبال شناسائی خطاهائی است که من انجام داده ام و اینطوری خداوند میداند وقتی که من مُردم شایسته بهشت هستم یا مستحق جهنم وقتی قدرت فهم من بیشتر شد ، به نظرم رسید که گویا زندگی تقریبا مانند دوچرخه سواری با یک دوچرخه دو نفره است و دریافتم که خدا در صندلی عقب در پا زدن به من کمک میکند وقتی خدا هدایت زندگی مرا در دست گرفت ، او بلد بوداز میانبرهای هیجان انگیز و از بالای کوهها و از میان صخره ها و با سرعت بسیار زیاد حرکت کند و به من پیوسته میگفت : « تو فقط پا بزن » من نگران و مضطرب بودم پرسیدم « مرا به کجا می بری ؟ » او فقط خندید و جواب نداد و من کم کم به او اطمینان کردم وقتی میگفتم : « میترسم » ، او به عقب بر میگشت و دستم را میگرفت و میفشرد و من آرام میشدم او مرا نزد مردم میبرد و آنها نیاز مرا به صورت هدیه میدادند و این سفر ما ، یعنی من و خدا ادامه داشت تا از آن مردم دور شدیم خدا گفت : هدیه را به کسانی دیگر بده چون آنها بار اضافی سفر زندگی است و وزنشان خیلی زیاد است بنابراین من بار دیگر هدیهها را به مردمانی دیگر بخشیدم و فهمیدم دریافت هدیه ها بخاطر بخشیدن های قبلی من بوده و با این وجود بار ما در سفر سبکتر است من در ابتدا در کنترل زندگی ام به خدا اعتماد نکردم فکر میکردم او زندگی ام را متلاشی میکند ، اما او اسرار دوچرخه سواری « زندگی » را به من نشان داد خدا میدانست چگونه از راههای باریک مرا رد کند و از جاهای پر از سنگلاخ به جاهای تمیز ببرد و برای عبور از معبرهای ترسناک ، پرواز کند و من دارم یاد میگیرم که ساکت باشم و در عجیبترین جاها فقط پا بزنم من دارم ازدیدن مناظر و برخورد نسیم خنک به صورتم در کنار همراه دائمی خود « خدا » لذت میبرم و من هر وقتی نمیتوانم از موانع بگذرم او فقط لبخند میزند و میگوید : نترس من باهاتم تو فقط پا بزن @diana_graphic @diana_graphic

بازدید:391 دیدگاه:بدون نظر

December 27, 2017 at 11:25PM

بازدید:348 دیدگاه:بدون نظر
صفحه 28 از 549« First...1020...2627282930...405060...Last »