مجله هنری ژوان

December 27, 2017 at 12:23PM

بازدید:284 دیدگاه:بدون نظر

December 27, 2017 at 12:09PM

بازدید:117 دیدگاه:بدون نظر

December 27, 2017 at 11:54AM

بازدید:275 دیدگاه:بدون نظر

December 27, 2017 at 11:39AM

بازدید:355 دیدگاه:بدون نظر

حوالي سي تا چهل سالگي ؛ فهمیدم هرچه زیستم اشتباه بود! حالا میفهمم چیزی بالاتر از سلامتی، چیزی بهتر از لحظهء حال، بااهمیت تر از شادی، باارزش تر از تخیل و در صدر ِ همه، نفس هایی که نفهمیده دَم و بازدَم می شدند ! حالا میفهمم: استرس، تشویش، دلهره، ترس ِ آزمون، ترس ِ نتیجه، ترس ِ کنکور، اضطراب ِ سربازی، ترس از آینده، وحشت از عقب ماندن، دلهرهء تنهایی، تردیدهای ِ مستاصل کننده، نگرانی از غربت، وحشت از غریبی، غصه های ِ عصر ِ جمعه، اول ِ مهر، ۱۴ فروردین، بیکاری هرگز نه ماندگار بودند نه ارزش ِ لحظه های ِ هَدَررفته اَم را داشتند. حالا میفهمم یک کبد ِ سالم چندبرابر ِ لیسانسم ارزشمند است. کلیه هایم از تمامی ِ کارهایم، دیسک کمرم از متراژ ِ خانه، تراکم ِ استخوانم از غروب های ِ جمعه،روحم از تمام ِ نگرانیهایم، زمانم از همهء ناشناخته‌های ِ آینده های ِ نیامده اَم، شادیم از تمام ِ لحظه های ِ عبوسم، امیدم از همهء یاس هایم باارزش تر بودند. حالا میفهمم چقدر موهایم قیمتی بودند و چقدر یک ثانیه بیشتر کنار ِ فرزندم زنده بمانم ارزش ِ تمام ِ شغل های ِ دنیا را دارد. یقین دارم آدم هایی که به معنی ِ تمام ِ کلمه، لحظهء بودنشان را میفهمند با غبار ِ غم و تردید و غصه و ترس و اضطراب و چه شَوَدها نیالودند. در حال، ماندند و ذهن ِ شان را خالی، حِسِّ شان را چون ابر در حرکت، روحشان را با آموزه های ِ درست و حقیقی تزیین و اندیشه هایشان را آزاد و تخیل شان را سرشار می کنند به معنی ِ حقیقی ِ کلمه زنده اند و زندگی می کنند و به معنی ِ واقعی ِ کلمه در آرامش میمیرند: سرخوش، همچون فصلی از زندگی، جزیی از زندگی و در مسیر زندگی. #ناشناس 🎨unknown

بازدید:1,336 دیدگاه:بدون نظر

December 26, 2017 at 11:40PM

بازدید:191 دیدگاه:بدون نظر

December 26, 2017 at 11:18PM

بازدید:483 دیدگاه:بدون نظر

December 26, 2017 at 10:40PM

بازدید:496 دیدگاه:بدون نظر

December 26, 2017 at 07:42PM

بازدید:175 دیدگاه:بدون نظر
صفحه 30 از 549« First...1020...2829303132...405060...Last »