September 1, 2017 at 07:35PM

September 1, 2017 at 07:35PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۱۰ شهریور ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:188

@zhuanchannel
روزی حاکمی به وزیرش گفت:امروز بگو بهترین قسمت گوسفند را برایم کباب کنند و بیاورند.

وزیر دستور داد خوراک زبان آوردند.
چند روز بعد حاکم به وزیر گفت:امروز میخواهم بدترین قسمت
گوسفند را برایم بیاوری و وزیر دستور داد باز هم خوراک زبان آوردند.

حاکم با تعجب گفت:یک روز از تو بهترین خواستم
و یک روز بدترین هر دو روز را زبان برایم آوردی چرا؟!

وزیر گفت:
"قربان بهترین دوست برای انسان زبان اوست
و بدترین دشمن نیز باز هم زبان اوست"

قدر ۴ چیز را پیش از از دست دادن بدان :
۱ـ ثروت را قبل از فقر
۲ـ سلامتی را قبل از بیماری
۳ـ جوانی را قبل از پیری
۴ـ زندگی را قبل از مرگ
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید