آموزش مردم در برابر حوادث

سلام.
كانال https://telegram.me/yazdhavades مربوط به مديريت بحران هست
كارش اطلاع رساني و آموزش به مردم هست در زمينه نجات جانشان در زمان بحران
لطفا آنرا در كانالتان معرفي نماييد.
تبليغات نيست، كار عام المنفعه هست
باتشكر