خوشبختی:)

فرقی نمیکنه که تقدیر
برای ما چی رو رقم زد
خوشبخته مردی که کنارت
برای چن لحظه قدم زد …//
ب_انصار