دل نوشته

شاید باورش برای تو سخت باشد
شاید اصلا این مزخرفات را باور نکنی
ولی من هرروز…
ولی من هرشب…
هر دقیقه…هر ثانیه
با نبودنت حرف می زنم
با بخار های روی شیشه نفس می کشم فقط
برای تو…فقط برای دیدن اشک های روبه ی من
که با نوشتن اسم تو جاری می شوند…
من با کبوتر لانه کرده روی شاخه ی درخت کاجم حرف می زنم
نمی دانی چه خبر هایی برایم می آورد
خبر های خوشی که یک روز باید از زبان خودت
می شنیدم ولی حالا….
از این مزخرفات بیهوده سال ها گذشته
و از آن کبوتر فقط یک لانه و از آن اشک ها فقط یک شیشه
و از آن نبودن ها فقط یک من باقی ماند
منی که هنوز با یک بغض پنهان و با همین مزخرفات
برایت دلتنگ می شوم
#حانیه_محمدی