روز دختر مبارک

زمانی کلمه *دختر* را به خودت نسبت بده که
بتوانی در عمق فریاد، لبخند بزنی…
بتوانی اشک هایت را در پیراهن تنهایی ات بریزی..
قوی بودن را بلد باشی و یاد بدهی…
بتوانی نت به نت زندگی را بسازی و بخوانی…
زمانی دختر میشوی که ناز و نیازت برای یک نفر باشد..
میبینی؟
دختر بودن ساده نیست..
زهراسادات رحیم حسینی