قلاب

حتما تو یک چیز منحصر به فرد برای من داشتی که من هیچوقت با نبودنت کنار نیامدم.
چیزی که شبیه یک قلاب من را گیر انداخت.
این چیزی است که آزارم می دهد.
این که انگار من هیچوقت چیزی نداشتم براش گیر کردن.
چیزی که جلوی رفتنت را بگیرد.
#سپیده_رضوی