مرگ هرروزه

میگن خاک سرده،وقتی یکی می میره از پیشت میره تا قبل از اینکه خاک وبریزن روش هنوز داغت تازه است و نمیتونی جلو اشکات وبگیری،همین که بزارنش توقبروخاک وبریزن رو سرش کم کـــم آروم میشی، اما امان از اونروزی که یکی بی هوا بره…ولت کنه..جوری که حتی فرصت خداحافظی باهاش وپیدانکنی…..تو زندگیت کم میشه جوری که انگار مرده،نیستش ولی هنوز هست تو هرکاری کنی داغت تازه است ونمیشه که از یادت بره،نمیشه فراموشش کنی…..اینجور رفتنااز مرگ‌هم بدتره،انگار یکی از عزیزترینای زندگیت هرروز می میره و هی این قصه برات تکرار میشه ،هی تکرار میشه تا وقتی که یه نخ سفیدی موهات میرسه به ده‌تاو یه چین پیشونیت میرسه به چندتااا وتووو هنوووزبعداز یک‌سال گریه میکنی انگار همین امروز بود که با صبح‌بخیرش بیدارشدی وبعداز چندساعت برای همیشه بی هیچ حرفی رفت….مثل تکرار هرروزه یه مرگ ناگهانی…….
#لیلا زارعیدوست