یغما

ای زیباترین تصنیف من
می روی اما بدان
جانم به یغما می بری…
#سودابه_غیری_شاپرک