September 14, 2018 at 10:00PM

@zhuanchannel
همه باید این اختصارات را یادبگیرند

FBS = قند_خون_ناشتا
MCHC = غلظت متوسط همو گلوبين
WBC = شمارش گلبول هاي سفيد
RBC =شمارش گلبول هاي قرمز
HB = همو گلوبين
HC =هماتوکریت" درصد گلبول" هاي قرمز خون
HCV =حجم متوسط گلبول هاي قرمز
HCH =مقدار متوسط همو گلوبين در گلبول هاي قرمز
R.D.W = ضريب تغييرات اندازه گيري گلبول های قرمز
PLT = شمارش پلاكت ها
PTE = در صد پلاكت ها
MPV = حجم متوسط پلاكت ها
MCH = وزن متوسط هموگلوبين
MCV = حجم متوسط هموگلوبين
M/E =نسبت سلول هاي زاينده گلبول سفيد به قرمز
RDW = پهنای گلبول قرمز در منحني
UA = تجزيه کامل ادرار
TGs =چربي که در عروق
مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 4 =