August 16, 2019 at 10:43PM

@zhuanchannel
معنیِ ساعت های رند چیست؟

اگر با مبحث راز و رمز اعداد آشنایی داشته باشید حتما چیزهایی هم درباره فال ساعت شنیده اید به این صورت که طرز قرار گرفتن عقربه ها روی هم یا در ساعت های دیجیتال یکی بودن ساعت دقیقه و چیزهایی از این قبیل حاوی معانی و پیام هایی پنهان هستند
در این مقاله میگوییم ساعت های رند که شما تصادفی چشمتان به آن میخورد چه پیامی دارد

01:01

در انتظار یک خبر خیلی خوب باشید

01:10

افسوس!
شما آن کار را شروع کردید اما محقق نخواهد شد 🙁

01:11
در این زمان هیچ پیشنهادی را نپذیرید.

02:02
منتظر یک دعوت یا قرار ملاقات باشید.

02:20
خشمتان را مهار کنید و واژه ها دریابید.

02:22
رازی را کشف خواهید کرد و متوجه موضوعی پنهان خواهید شد.

03:03
پشت در عشق ایستاده است، آنرا بگشایید.

03:30
دریغا، تغییری که احساس می کردید و در انتظارش بودید، بی پاسخ خواهند ماند.

03:33
خوشحالی و خوشبختی را ملاقات خواهید کرد.

04:04
به موقعیتتان از زاویه ای دیگر نگاه کنید.

04:40
امروز روز شما نیست.

04:44
به حسابش برسید :))

05:05
دشمنانتان در حال مخفیانه نقشه کشیدن برای شما هستند.

05:50
از آب و آتش حذر کنید.

05:55
از ملاقات با آن مرد خردمند، دوری نکنید.

06:06
ازدواج سریع یا بطور کلی ازدواج

07:07
از مردی که یونیفورم پوشیده ، حذر کنید.

08:08
در شغلتان پیشرفتی حاصل خواهد شد.

09:09
از کیف پول و کیف دستی تان مراقبت بیشتری کنید.

10:01
با مردی تاثیرگذار و مهم آشنا خواهید شد.

10:10
وقتش رسیده …

11:11
در بسیاری از منابع این زمان را زمانی معنوی می دانند،
به این معنا که شما در مسیر درستی هستید و با روح جهان و جریان هستی
موافقید

12:12
پیروزی بر عشق ازآن شماست

12:21
با زنی زیبا ملاقات خواهید کرد.

13:13
از چشم و هم چشمی حذر کنید.

13:31
آنچه مدتها در رویایش به سر می بردید، خواهید یافت

14:14
ایامتان به عشق مزین خواهد شد.

14:41
در دردسری خواهید افتاد

15:15
نصایح مرد خردمند را دنبال کنید.

15:51
برای تازگی و طرواتی سریع اما کوتاه، آماده باشید.

16:16
در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

17:17
از محله ارازل و اوباش دوری کنید.

18:18
در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

19:19
موفقیت در کار

20:02
دعوا و نزاع با شخصی دیگر

20:20
تهمت در خانواده تان اتفاق افتاده

21:12
تولد نوزاد یا شروع یک پروژه جدید

22:21
داستانی عاشقانه سر خواهد گرفت و گردبادی شکل خواهد گرفت.

22:22
یک آشنایی جدید

23:23
رابطه ای خطرناک

23:32
مشکلات سلامتی

00:00
آرزوهایتان به زودی محقق میشود

#ترجمه
مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =