May 16, 2022 at 08:50PM ‘s Post

@zhuanchannel

بسیاری می‌گویند از اساس ورود صنعت در بخش های مرکزی ایران که همواره مشکل آب داشته‌اند منجر به مهاجرت بیشتر و درنهایت بارگذاری اضافه بر منابع آبی مرکز ایران شده است.

با این وصف آیا کسانی که از ابتدا صنعت نساجی را به اصفهان آوردند و عنوان
منچستر شرق را به این شهر دادند اشتباه کردند؟

مهم آوردن فلان صنعت نیست، بیش از آن باید توجه کرد که چه کسی این کار را میکند:
دولت یا کارآفرین؟
هردو هم می‌توانند اشتباه کنند ولی یکی از جیب بقیه و باپیامدهای جانبی بسیار چنین میکند و دیگری با هزینه وریسک شخصی.

یکی اگر اشتباه کرد ورشکست می شود و
از بازار بیرون میرود و دیگری بدون توجه به نتایج کارش میخواهد همه چیز را عوض کند تا واقعیت شبیه رویایش
شود و صدای رعیت را بخواباند.

مرحوم فضل الله دهش یعنی نخستین کسی که صنعت نساجی اصفهان را راه‌انداخت
فردی میهن‌دوست، دانشمند و پرتالش بود و
باوجود تمام کاستی‌ها و جنگ و هزار مصیبت توانست رویای خودش را محقق کند.

ظهور به اصطلاح منچستر شرق را وامدار او هستیم؛ او ریسک کرد. شاید شکست
می‌خورد ولی دستکم زیان آن بسیار محدود بود.

این موضوع را مقایسه کنید با ابر پروژه های دولتی که اغلب بدون توجیه اقتصادی به فرموده این و آن اجرا میشود و بعد از مشخص شدن اشتباه ها هم سالها پول عمومی
صرف تنفس مصنوعی به مرده میشود.

کارخونه
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 12 =