@zhuanchannel
هیچ تکراری اتفاقی نیست

در مسیر زندگی گاهی اتفاقاتی ناراحت کننده دائما تکرار میشوند و آرامش زندگیتان را به هم میزند، هرگز تصور نکنید که این تکرار از بدشانسی شماست، چرا که اتفاقات تکراری در اثر فرکانس های تکراری پدیدار میشوند.

تکرار جذب خیانت از تکرار انتشار فرکانس خیانت از سوی شماست.

تکرار فقر و ورشکستگی از تکرار فرکانس فقر و ناتوانی مالی است.

تکرار بیماری از تکرار فرکانس بیماری در درون شماست.

روی چه مداری هستید؟ چه فرکانسی را مدام تکرار میکنید؟ همان الگو هر بار در زندگیتان تکرار خواهد شد و زمانی متوقف میشود که جهان فرکانس متفاوتی از شما را دریافت نماید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − هشت =