@zhuanchannel
شبکه توری سیاه رنگ روی در مایکروفر برای چیست؟

شاید بعضی هایمان فکر کنیم آن شبکه توری سیاه رنگ روی در مایکروفر جز اینکه نگذارد از تماشای غذای خود در حال گرم شدن لذت ببریم کاربرد دیگری نداشته باشد.

اما حقیقت آن است که همین ویژگی ساده نقش بسیار مهمی از لحاظ ایمنی دارد. بدون آن، ما در معرض آثار منفی مایکروفرها قرار می گرفتیم. این شبکه توری سیاه رنگ معمولاً از جنس فولاد یا یک نوع فلز دیگر است که تشعشعات را برمی گرداند و اجازه ی عبور آن از شیشه ی مایکروفر را نمی دهد.
روزیاتو

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار + یازده =