July 16, 2022 at 12:24PM ‘s Post

@zhuanchannel

پیشگیری از مرگ و بستری در بیمارستان با واکسن کرونا آسترازنکا و با واکسن‌های کرونا mRNA مانند واکسن فایزر تفاوت چندانی ندارد

برتری واکسن‌های دارای تکنولوژی mRNA مانند واکسن کرونای فایزر و مدرنا نسبت به واکسن کرونای آسترازنکا در مورد پیشگیری از مرگ و بستری بیمارستانی کم است. این نزدیکی در حدی است که از دیدگاه آماری می‌توان گفت این دو تکنولوژی در پیشگیری از مرگ و بستری تاثیر برابر دارند.

پژوهشی مروری و بزرگ که برای مدت یک سال تعداد بسیار زیاد افراد واکسن زده را به جهت مرگ و بستری ارزیابی کرده، به نتیجه زیر رسیده است:
– پیشگیری از بستری با واکسن آسترازنکا ۹۱/۳٪
– پیشگیری بستری با واکسن mRNA مانند فایزر ۹۲/۵٪
– پیشگیری از مرگ با آسترازنکا ۹۱/۴٪
– پیشگیری از مرگ با فایزر/مدرنا ۹۳/۳٪

شایان یادآوری است این پژوهش تا زمان ویروس کرونا نوع دلتا انجام شده. البته مطالعات کوچک تر در انگلستان و برزیل در دوران شیوع ویروس کرونا نوع اومیکرون هم با نتایج تقریباً مشابه همراه بوده‌اند.

تازه های پزشکی
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + 4 =