@zhuanchannel

‍وقتی کسی شما را قبول نمی کند یا شما را تایید نمی کند یا هر نوع انتقاد و ایرادی از شما می گیرد دلیلش این است که به اندازه کافی خودتان را دوست ندارید و یا ابتدا خودتان از ظاهر و باطن خودتان ایرادی گرفته اید که این ارتعاش را به وجود آورده است و دیگران نیز شروع به ایراد گرفتن از شما کرده اند.

وقتی خودتان را تایید کنید و بپذیرید و اعتماد به نفستان را بالا ببرید و هرگز نسبت به خود اعتراض نکنید و ایراد نگیرید آن وقت دیگران نیز نه تنها از شما ایراد نخواهند گرفت بلکه بیشتر از قبل جذب شما خواهند شد.

وقتی شروع به دوست داشتن خودتان کنید و در مدار و ارتعاش عالی نسبت به خود قرار بگیرید، آنوقت مورد تایید و تحسین خود و دیگران قرار خواهید گرفت.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + یازده =