July 20, 2022 at 10:30PM ‘s Post

@zhuanchannel

از ثروت الهی لذت ببرید

کائنات درخواستهای شما برای افزایش رزق و روزی را شنیده و جواب داده و شما را هدایت می کند تا آماده ی دریافت ثروت از راههای غیر منتظره باشید

هرچه بتوانید خوش بین تر باشید و باور داشته باشید که نیازهای مالی تان در حال برآورده شدن هستند رویاها یتان سریعتر تحقق مییابند

تنها سد و مانعی که پول را در تنگنا نگاه میدارد ترس از به اندازه ی کافی نداشتن آن است.

این اضطراب میدان انرژی دافع و پس زننده ای در اطرافتان بوجود می آورد که مانند یک پنکه با هر وسیله ای که پول را با باد میبرد، عمل کند
ترس یک علامت (ورود ممنوع) را بوجود می آورد که مانع انرژی پول میشود

عشقی را که درونتان است، آشکار کنید.
درست همان طور که روشن کردن یک چراغ بلافاصله تاریکی را از بین میبرد، این انرژی امیدواری با درخشیدن سایه های ترس را دور میکند. در طول روز وارد این موج شدید امیدواری شوید و چشمانتان را ببندید و نفس عمیق بکشید. مصمم باشید که کاملا نور درونیتان را به نمایش بگذارید

عشق تنها نیروی حقیقی دنیاست و خواست خداوند برای شما ثروت است. از آنجایی که خداوند و عشق هر دو در همه جا حضور دارند، این فراوانی و ثروت نیز همه جا هست. قلبتان را بسوی آسمان و آغوشتان را بروی ثروت_الهی بگشایید

با خود تکرار کن

نگرانی درباره پول را به شعله‌های نور و عشق می‌اندازم. خداوند برای همه،از جمله من، خواستار ثروت الهی است.
بنابراین دریافت کردن برایم خطری ندارد.

به کاینات و نیروی عشق اجازه میدهم تا هر نگرانی مالی قدیمی را شفا دهند و آنها را با اطمینان عاشقانه ای که خداوند نیازهایم را تامین کرده است و همیشه نیز تامین خواهد کرد، عوض کنند.
By: via مجله هنرى ژوان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش − سه =