@zhuanchannel

راهکارهایی که به برنامه ریزی مجدد ذهن شما کمک میکند:

۱- قبل از خواب در مورد قصد خود صحبت کنید تا زمانیکه آنها را بخاطر بسپارید.

۲- در حالی که میخوابید به تصدیق ها گوش دهید.
۳- احساسات قوی را به افکار خود وصل کنید.

۴- قصد خود را با صدای بلند بگویید.
۵- قصدهای خود را هر روز برروی کاغذ بنویسید.
۶- آینده ایده ال خود را تجسم کنید و آن را احساس کنید.

۷- از جهان بخاطر تاثیر گذاری در زندگی خود سپاسگزار باشید.

رسانه ها، تلویزیون، اخبار مانند یک الگوریتم «الگوی از قبل شکل گرفته شده» تصاویر را
در ذهن انسان شکل میدهند
و انسان همان “تصاویر” شکل گرفته شده را در زندگی خود بازتاب میدهد.

تا زمانی که شما به ورودی هایی که به ذهن شما “شکل” میدهند تغییری ندهید، نمیتوانید ذهن برنامه ریزی شده خود را مجدد برنامه ریزی کنید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − ده =